Afokální fotografování Měsíce různými okuláry


Pokusil jsem se porovnat tři různé okuláry fotografováním Měsíce digitálním kompaktem v afokální konfiguraci ( okulár před objektivem fotoaparátu ). Test měl původně proběhnout při zatmění Měsíce, počasí však nepřálo. Ani tentokrát nebyly podmínky optimální, Měsíc byl v lehkém oparu a atmosféra nebyla příliš klidná. Opar značně snižoval kontrast a celkovou kvalitu obrazu, ale pro přímé porovnání okulárů byla situace dostatečně stabilní.

Byly porovnány tři typy okulárů :


Vybavení

Pro fotografování jsem použil osvědčenou sestavu s 200mm Newtonem a s adaptérem, sestaveným z různých částí "stavebnice" T2 System od Baaderu. Kvůli porovnání barevné vady okulárů jsem nepoužil filtr. Sestava tedy obsahovala tyto části :Nastavení

Po každé výměně okuláru bylo nutné upravit zoom fotoaparátu ( různé ohniskové vzdálenosti okulárů ) a zaostření. Abych se vyhnul subjektivnímu ovlivnění výsledků rozdíly v zaostření, nechal jsem zapnutý autofocus fotoaparátu. Po výměně okuláru jsem vždycky zaostřil aparát na nekonečno a s pomocí digitálního zoomu co nejpřesněji zaostřil obraz okulárovým výtahem. Pak jsem vypnul digitální zoom a zapnul autofocus. Ten je schopen zaostřit i mírně "za nekonečno", takže měl rezervu pro dorovnání případných odchylek na obě strany. Oblast pro AF byla nastavena na okraj Mare Tranquillitatis, směrem ke středu měsíčního disku.

Pro omezení vlivu seeingu jsem použil funkci BSS ( Best Shot Selector ) fotoaparátu. Tato funkce porovnává snímky, pořízené v sérii ( na jedno stisknutí spouště ) a vybírá z nich pro uložení na kartu nejostřejší snímek ( vyhodnocuje kontrast ).

Nastavení fotoaparátu tedy bylo následující :Snímky :

Abych omezil vliv vnějších podmínek na výsledky testů, vystřídal jsem v krátké době všechny okuláry dvakrát. Přes každý okulár jsem pořídil celkem 10 snimků, každý z nich byl přitom funkcí BSS vybrán ze série pěti expozic. Z těchto deseti snímků jsem pak pro každý okulár vybral jeden nejlepší pro porovnání.

Všechny snímky byly pořízeny 30. 10. 2004 od 22:45 do 23:05.

Kvalita snímků byla ovlivněna zejména seeingem, často byly značné rozdíly v ostrosti jednotlivých částí Měsíce. V každé sérii deseti snímků však byly dva až tři s minimálním vlivem seeingu. Výběr "nejlepších" snímků jsem prováděl na základě porovnání těch částí obrazu, které jsem pak použil pro porovnání okulárů.

V obrázcích je mírně zvýšen kontrast pro zdůraznění rozdílů. Úpravy jsou u všech snímků identické.


Vixen LV 15mm

SkyWatcher UW 20mm

GS Plössl 25mm
Vixen SkyWatcher GS Plössl
Prvním závěrem testu je poznatek, že všemi použitými okuláry lze s fotoaparátem Nikon Coolpix 880 zobrazit celý Měsíc bez vinětace. To při konstrukční délce propojení fotoaparátu a okuláru není vždy jednoduché, např. u 15mm okuláru je takové zorné pole zobrazeno jen díky velké vzdálenosti výstupní pupily typu Vixen LV.

Již z náhledu je zřejmé, že okulár SkyWatcher UW 20mm poskytuje horší prokreslení detailů, než zbývající dva. Kliknutím na náhledy dostanete větší obrázky. V nich je u okuláru SkyWatcher UW 20mm patrný rozdíl v ostrosti středu pole a okrajů. Autofocus fotoaparátu byl namířen blízko středu, okraje jsou přitom méně ostré.

Zkreslení obrazu v okrajích, typické pro okuláry Plössl, téměř není patrné.


Detaily :

Zvolil jsem výřez, vzdálený od středu zorného pole i od bodu, na který byl zaměřen autofocus fotoaparátu. Detaily jsou u všech okulárů méně ostré, než ve středu pole, mezi jednotlivými typy jsou však značné rozdíly.

Vixen LV 15mm

SkyWatcher UW 20mm

GS Plössl 25mm
Vixen SkyWatcher GS Plössl
Okulár SkyWatcher UW 20mm ukazuje detaily mimo střed zorného pole velmi špatně. Snímek působí rozostřeně. Zaostření dalekohledu i fotoaparátu je však patrně v pořádku - všechny snímky přes tento okulár vypadají podobně a autofocus fotoaparátu hlásil, že je zaostřeno ( našel optimální polohu ).

Výsledky obou dalších okulárů jsou navzájem podobné, trochu lépe jsou detaily prokresleny okulárem Vixen LV.


Málo kontrastní detaily :

Kráter Copernicus s okolím v plně osvětlené části Měsíce posloužil k porovnání detailů s malým kontrastem :

Vixen LV 15mm

SkyWatcher UW 20mm

GS Plössl 25mm
Vixen SkyWatcher GS Plössl
Je vidět, že obraz okuláru SkyWatcher UW 20mm je zhruba stejně ostrý, jako u ostatních dvou okulárů - zaostření tedy patrně bylo správné, jen kontrast je nižší. Nejlépe zobrazuje málo kontrastní detaily okulár Plössl. Na sedmi čočkách okuláru Vixen LV se přece jen rozptyluje více světla, než na čtyřech čočkách Plösslu.


Kontrastní rozhraní :

Okraj osvětlené části Měsíce posloužil pro porovnání obrazů kontrastního rozhraní :

Vixen LV 15mm

SkyWatcher UW 20mm

GS Plössl 25mm
Vixen SkyWatcher GS Plössl
Okulár SkyWatcher UW 20mm sice nemá viditelnou barevnou vadu, rozhraní je však "rozostřeno" rozptylem světla v okuláru a zklenutím pole. Okulár Plössl má větší barevnou vadu, než okulár Vixen LV.


Závěr

Tento jednoduchý test dopadl špatně pro okulár SkyWatcher UW 20mm. Má mnohem horší přenos kontrastu, než ostatní dva okuláry - patrně značně rozptyluje světlo a okraje zorného pole mají fokální rovinu příliš posunutou proti středu ( zklenutí pole ). Detaily byly méně kontrastní i při vizuálním pozorování Měsíce. Svou roli mohlo sehrát i automatické zaostřování fotoaparátu, které je při nízkém kontrastu obrazu méně přesné. Podmínky však byly pro všechny tři okuláry shodné.

Rozptyl světla v okuláru značně komplikuje pozorování a zejména fotografování Slunce, Měsíce a planet, při pozorování deep-sky objektů na dostatečně temné obloze však nemusí být patrný. Zklenutí pole při vizuálním pozorování také příliš nevadí. Test byl ale zaměřen na možnosti fotografování jasných objektů digitálním kompaktem a k tomu tento okulár evidentně není vhodný.

Okulár Vixen LV rozptyluje světlo trochu více, než okulár Plössl, což je vidět hlavně na plně osvětlené části Měsíce. Okulár Plössl má však větší barevnou vadu. Prokreslení detailů je u okuláru Vixen lepší, rozdíly však nejsou veliké.Zpět na hlavní stránku fotografických experimentů


M.P. 2004