Astronomické dalekohledy


Základem mého vybavení pro pozorování a fotografování vesmírných objektů jsou dalekohledy. Používám běžné a dostupné typy několika různých konstrukcí. Při astrofotografii na volbě dalekohledu závisí velikost zorného pole, zobrazeného na snímku i celková světelnost sestavy. Proto fotoaparáty a kamery montuji na různé typy dalekohledů a objektivů podle velikosti a jasu objektu, který fotografuji.GS 600 : Newton 200/800mm

Klasický reflektor Newtonovy konstrukce je vzhledem k vysoké světelnosti vhodný zejména k fotografování slabších mlhovin a galaxií. Používám jej také pro vizuální pozorování deep-sky objektů.

Součástí dalekohledu je hledáček 8 x 50, ke spojení s montáží slouží upínací kruhy.

Při ohniskové vzdálenosti 800mm dalekohled s digitální zrcadlovkou Canon EOS 20D zobrazí pole zhruba 1.61 x 1.07  stupně, lze s ním tedy fotografovat i poměrně rozlehlé mlhoviny. Relativní apertura f/4 umožňuje použít kratší expoziční časy, přináší však také některé problémy. Je nutné používat korektor komy a přístroj je velice citlivý na přesnost kolimace zrcadel i zaostření.

V průběhu let dalekohled prošel několika úpravami. Nejvýznamnější byla výměna původního hřebenového okulárového výtahu za přesný nízký výtah JMI NGF-DX1 ( konstrukce Crayford s přidaným třecím převodem pro jemné doostření, průměr 2" ). Další úpravy zahrnovaly např. montáž úchytu pro pointační dalekohled přímo na tubus, přilepení zrcadel ( pro odstranění deformací a difrakčních jevů, způsobených úchyty zrcadel ) nebo vylepení vnitřku tubusu černou "sametovou" tapetou.SkyWatcher Mak 127/1500mm

Malý dalekohled systému Maksutov-Cassegrain s vnitřním ostřením posunem hlavního zrcadla je vhodný zejména pro pozorování a fotografování planet a detailů na Měsíci. Kreslí velmi ostře a kontrastně, jeho možnosti jsou však omezeny poměrně malým zorným polem. S digitální zrcadlovkou Canon EOS 20D zobrazí teoreticky pole 0.86 x 0.57  stupně, okraje obrazu jsou však poznamenány vinětací i zkreslením. Zpravidla využívám menší zorné pole ve spojení dalekohledu s digitálními kompakty nebo různými kamerami.

Při průměru 127mm a relativní apertuře f/12 dalekohled není vhodný k fotografování slabších objektů. Kromě planet a Měsíce s ním fotografuji jasnější planetární mlhoviny, kde při použití citlivé CCD kamery vycházejí i při nízké světelnosti poměrně krátké expoziční časy.

Dalekohled má výstup o průměru 1,25" s možností montáže příslušenství na závit T2 ( M42x0.75 ). Součástí je průhledový hledáček typu "Star Pointer", zenitové zrcátko pro průměr 1.25" a k tubusu přišroubovaná lišta se závity 1/4" pro upevnění na fotografický stativ nebo montáž. Lištu jsem upravil přidáním dalších otvorů se závity M6.William Optics Megrez 80II ED APO

Malý precizní apochromatický refraktor s trojčlenným objektivem o průměru 80mm a ohniskové vzdálenosti 560mm, využívajícím sklo s nízkou disperzí, poskytuje v celém zorném poli kvalitní obraz bez barevné vady. Je vhodný pro fotografování rozlehlejších objektů nebo jako snadno přenosný "cestovní" dalekohled ( je dodáván ve speciálním batohu ). Mechanická konstrukce je velmi kvalitní s výsuvnou rosnicí, clonami v tubusu a přesným otočným okulárovým výtahem typu Crayford o průměru 2". K upevnění slouží botka se závitem pro fotografický stativ.

Tubus je při ohniskové vzdálenosti 560mm poměrně krátký. Pro fotografování i pozorování je zpravidla nutné jej prodloužit dodávaným prodlužovacím členem o vnitřním průměru 2".

Na konci roku 2006 byl refraktor mírně upraven vložením zhruba 7cm dlouhého segmentu před okulárový výtah. Trubku se závity ochotně vyrobil J. Lev. Při fotografování s reduktorem ohniskové vzdálenosti už není nutné za okulárový výtah montovat prodlužovací nástavce, výtah je tedy méně namáhán a celá sestava je pevnější. Pro kvalitní zobrazení je důležité přesné dodržení geometrie, zejména souososti všech optických prvků i senzoru fotoaparátu. S prodlouženým tubusem je pevné spojení všech částí jednodušší.

V sestavě s trojčlenným apochromatickým reduktorem 0.8x, který zároveň vyrovnává zklenutí pole, vzniká kvalitní fotografický objektiv s ohniskovou vzdáleností cca 450mm a světelností f/5.6. Zorné pole s digitální zrcadlovkou Canon EOS 20D je pak zhruba 2.9 x 1.9  stupně.William Optics Megrez 80II SD

Refraktor o průměru objektivu 80mm a ohniskové vzdálenosti 500mm má mechanickou konstrukci naprosto shodnou s výše popisovaným apochromatem Megrez 80II ED APO. Jediný rozdíl je v objektivu, který je tvořen běžným achromatickým dubletem. Dalekohled dává ostrý a kontrastní obraz, při vyšším zvětšení je však patrná barevná vada.

Vzhledem k menší ohniskové vzdálenosti proti výše popisovanému apochromátu ( 500 vs. 560mm ) při pozorování s použitím zenitového zrcátka není nutné tubus nastavovat prodlužovacím členem. Pro ilustraci rozdílu ve velikosti barevné vady jsem provedl jednoduché porovnání fotografií, pořízených oběma dalekohledy za shodných podmínek.

Dalekohled je, vzhledem k barevné vadě, vhodný zejména pro pozorování při menším zvětšení. Používám jej především jako pointační dalekohled při fotografování apochromatem Megrez 80II ED APO nebo teleobjektivy s větší ohniskovou vzdáleností.Pointační dalekohled

Lehký achromatický refraktor o průměru objektivu 60mm a ohniskové vzdálenosti 700mm je určen k montáži přímo na tubus dalekohledu GS 600, kde jsou za tím účelem upevněny "sáňky" pro lištu z hlavy fotografického stativu.

Základem pointeru je tubus jednoduchého dalekohledu Celestron Firstscope 60. Odstranil jsem nepřesný plastový okulárový výtah a nahradil jej pevnou plastovou trubkou v jejímž konci je zabudovaná citlivá CCD kamera pro automatickou pointaci při fotografování.

Na přelomu let 2006 a 2007 dalekohled prošel přestavbou s využitím objektivu a přední části tubusu dalšího lehkého refraktoru Bresser Skylux 70/700. Zadní část se zabudovanou kamerou je tvořena trubkou původního tubusu 60mm refraktoru. Zcela tedy zmizely plastové části.

Tubus je upevněn v objímkách pomocí šesti šroubů, které umožňují přesné a pevné nastavení na vybranou pointační hvězdu. V hliníkovém profilu, spojujícím objímky, jsou vloženy matice se závitem 1/4" k montáži na "fotografickou" lištu. Pro snazší zaměření hvězdy je dalekohled vybaven průhledovým hledáčkem typu "StarPointer".Triedr

Z různých triedrů v poslední době pro pozorování noční oblohy používám zejména typ Celestron Ultima 9x63. Kromě výborné optiky a kvalitních antireflexních vrstev mi vyhovuje zvětšení 9x, při kterém je možné bez problémů držet triedr v ruce ( pro vyšší zvětšení již potřebuji stativ ). Při průměru objektivů 63mm je průměr výstupní pupily 7mm, což plně pokryje průměr zřítelnice lidského oka, přizpůsobeného temnotě. Triedr tedy ze zorného pole soustředí do očí maximum světla, jaké jsou oči schopné zachytit.Zpět na hlavní stránku fotografických experimentů


M.P. 2006