Porovnání dalekohledů WO Megrez 80II ED a SD


Refraktory William Optics Megrez 80II ED APO a Megrez 80II SD mají zcela shodnou mechanickou konstrukci, odlišují se pouze objektivy. Objektiv ED APO je trojčlenný apochromat, využívající sklo s nízkou disperzí. Megrez 80II SD je osazen dvojčlenným achromatem. Oba objektivy mají průměr 80mm, ED s ohniskovou vzdáleností 560mm a SD s ohniskovou vzdáleností 500mm.

Při vizuálním pozorování s vyšším zvětšením je v obrazu z dalekohledu Megrez 80II SD patrná barevná vada. Okem je však obtížné velikost barevné vady kvantifikovat. Rozhodl jsem se pořídit fotografie přes oba dalekohledy za shodných podmínek a porovnat výsledky s ohledem na možnost použití světelného achromatu Megrez 80II SD pro astrofotografii.


Nejprve jsem digitální zrcadlovkou Canon EOS 20D přes oba dalekohledy vyfotografoval Měsíc poměrně nízko nad obzorem :


Vlevo je fotografie přes Megrez 80II SD, vpravo přes ED APO (  Měsíc zobrazený ED vychází větší a tmavší kvůli větší ohniskové vzdálenosti ). Oba snímky byly pořízeny krátce po sobě stejnými expozicemi 1/60sec. a jsou témeř bez úprav, jen je nastavena hodnota gama na úroveň vhodnou pro monitory ( shodně u obou obrázků ). Barvy jsou původní, jak vyšly z lineárního převodu formátu RAW a odpovídají skutečné barvě Měsíce nízko nad obzorem v době, kdy byly snímky pořízeny. Výřezy jsou zmenšeny na polovinu plného rozlišení fotoaparátu, jeden pixel odpovídá zhruba 12.5um na senzoru EOS 20D.

Barevná vada na obrázku není vidět. Měsíc tedy lze dalekohledem Megrez 80II SD bez problémů fotografovat. Odlišná však může být situace při fotografování deep-sky objektů, kdy je zpravidla v zorném poli řada silně přeexponovaných hvězd. Když totiž u snímku Měsíce extrémně zvýšíme kontrast a saturaci barev, objeví se v obrazu Megrezu 80II SD na kontrastním rozhraní fialový okraj, zatímco obraz ED APO je skutečně bez barevné vady :


Pro porovnání obrazů hvězd a slabších objektů jsem oběma dalekohledy vyfotografoval fragment "C" komety 73P/Schwassmann-Wachmann 3. Každý snímek byl exponován dvě minuty, proto je patrný pohyb komety vzhledem ke hvězdám :

Opět jde o výřezy, zmenšené na polovinu plného rozlišení fotoaparátu Canon EOS 20D, vlevo je snímek dalekohledem Megrez 80II SD, vpravo ED APO. Přeexponované hvězdy i na snímku achromatickým dubletem vypadají dobře, barevná vada v nenásilně zpracované fotografii vidět není. I tento obrázek uvádím v úpravě se silně zvýšeným kontrastem a saturací barev :

Po zvýšení jasu a kontrastu je již barevná vada na snímku dalekohledem Megrez 80II SD kolem jasných hvězd viditelná. Je však zhruba na úrovni světelného pozadí oblohy a šumu fotoaparátu. Na přiměřeně zpracované fotografii by nerušila.


Závěr

Dalekohled William Optics Megrez 80II SD má barevnou vadu, zatímco u dalekohledu Megrez 80II ED APO není tato vada patrná při rozlišovací schopnosti fotoaparátu Canon EOS 20D. Velikost barevné vady dalekohledu Megrez 80II SD je však menší, než u běžných fotografických objektivů a projeví se až při extrémním zvýšení kontrastu a saturace barev. Vzhledem k relativní apertuře f/6.25 je pro dvoučlenný objektiv takový výsledek poměrně příznivý.

Achromatický dublet Megrez 80II SD je tedy použitelný pro fotografování s rozlišením běžné digitální zrcadlovky v primárním ohnisku nebo pro vizuální pozorování s maximálním zvětšením zhruba 50x.Zpět na hlavní stránku fotografických experimentů


M.P. 2006