Porovnání dalekohledů WO Megrez 90 FD a Megrez 80II ED


William Optics Megrez 90 FD je 90mm APO refraktor s dvojčlenným objektivem. Dublet se vzduchovou mezerou je vyroben ze skla FPL-53 a poskytuje výbornou korekci barevné vady, srovnatelnou s mnoha trojčlennými konstrukcemi. Nízký počet povrchů a kvalitní antireflexní vrstvy nabízejí velmi dobrý kontrast. Skvělé "vizuální" vlastnosti mne přivedly k testu použitelnosti pro fotografii.

S výbornou korekcí všech "vizuálních" vad zůstává limitujícím faktorem pro astrofotografii zklenutí pole. Pro srovnání jsem použil svůj WO Megrez 80II ED. Na obrázku je ale Megrez 90 s dubletem Megrez 80 SD, který posloužil jako pointační dalekohled pro všechny testované konfigurace, t.j. Megrez 90 a Megrez 80 ED, oba bez reduktoru i s WO 0.8x reduktorem / rovnačem pole ( starší verzí, kterou používám s 80mm refraktory ).

Se všemi testovanými konfiguracemi optiky jsem vyfotografoval stejný kus oblohy digitální zrcadlovkou Canon EOS 20D. Pole obsahuje dvě kulové hvězdokupy : jasnou M53 a slabou NGC5053 a spoustu jasných hvězd pro kontrolu kvality zobrazení. Kvůli minimalizaci chyb, způsobených ustavením montáže apod. jsem použil celkem krátké expozice 120sec. a vysokou citlivost ISO 1600, což zvýšilo úroveň šumu. Každý obrázek byl složen z osmi expozic programem RegiStar. Nebyly aplikovány žádné procedury pro redukci šumu nebo dekonvoluci, takže zůstal zachován tvar i rozměr aberací.

Fotoaparát má senzor CMOS o rozměrech 15 x 22.5mm a rozlišení 8.2MPx. Kliknutím na obrázek dostanete výřez většího obrázku představující zmenšení 1:2 z plného rozlišení fotoaparátu.

Prvním překvapením je zorný úhel, dosažený Megrezem 90. Odpovídá ohniskové vzdálenosti kolem 560mm místo výrobcem uváděných 621mm. Světelnost objektivu je tedy f/6.2 místo f/6.9. Je to zvláštní, ale souhlasí to s údaji, které publikoval Alan Dyer v S&T.

Pro každou konfiguraci uvádím obraz vybraných částí snímku v měřítku 1:1 ( rozlišení fotoaparátu Canon EOS 20D ). Okolo středu jsou segmenty ze vzdálenosti zhruba 6.3mm od středu snímku. Na okrajích jsou rohy snímku ( zhruba 13.3mm od středu ). Druhý obrázek pro každou konfiguraci ukazuje zobrazení M53 v měřítku 1:1 s mírně zvýšeným kontrastem.

Megrez 90 bez reduktoru / rovnače pole
Obrazy hvězd v rozích jsou výrazně zkresleny. Je vidět protažení kolem 65um. Určité velmi malé zkreslení je i 6.3mm od osy, takový obraz je však pro astrofotografii akceptovatelný.

Zobrazení M53 je prostě z pohledu kvality objektivu dokonalé. Rozlišení obrázku jednoduše odpovídá rozlišení fotoaparátu.

Megrez 90 s reduktorem / rovnačem pole
Je zřejmé, že použitý rovnač pole není optimalizován pro tento dalekohled. Zkreslení je podobné, jako v obrazu bez rovnače. Ve skutečnosti je korigované pole širší kvůli 0.8x redukované ohniskové vzdálenosti. Z celého obrázku je vidět, že většina pole je celkem dobře korigována a velké zkreslení je vidět jen v rozích. V těchto rozích však protažení hvězd stále přesahuje 60um.

Zobrazení M53 je stále velmi dobré. Střed je mírně přeexponovaný kvůli většímu relativnímu otvoru a obraz je menší kvůli kratší ohniskové vzdálenosti, to jsou však vlastnosti reduktoru. Rozlišení stále odpovídá rozlišovací schopnosti fotoaparátu.

Megrez 80II ED bez reduktoru / rovnače pole
Mezi zobrazením dalekohledy Megrez 90 and Megrez 80II ED jsou dva rozdíly : Megrez 80II ED nevykazuje absolutně žádné zkreslení ve vzdálenosti 6.3mm od středu obrázku a protažení obrazů hvězd v rozích formátu je nižší - přibližně 50um. Dobře korigované pole je obecně větší, než u Megrezu 90.

Zobrazení M53 je podle očekávání bezvadné. Rozlišení je stejné, jako u snímku Megrezem 90. Okraje jsou více podexponované kvůli menšímu průměru objektivu.

Megrez 80II ED s reduktorem / rovnačem pole
WO 0.8x reduktor / rovnač pole je zřejmě lépe použitelný ve spojení s Megrezem 80II ED. Bez ohledu na menší ohniskovou vzdálenost je většina pole korigována velmi dobře. Protažení obrazů hvězd v rozích je také menší - kolem 40um.

Zobrazení M53 je stále hezké, i když menší. Rozlišení opět odpovídá rozlišovací schopnosti fotoaparátu.

Závěr

Dalekohled William Optics Megrez 90 FD APO poskytuje skvělou korekci barevné vady a všechny ostatní vady jsou opravdu minimalizovány. Pro astrofotografické použití je limitujícím faktorem zklenutí pole v okrajích. Nemohu tento dalekohled doporučit pro fotografování digitální zrcadlovkou, protože dobře korigované pole má průměr cca. 13mm. Uvnitř tohoto kruhu je zobrazení skutečně bezvadné, takže dalekohled je vhodný pro kamery s menšími CCD senzory. Uvítal bych nějaký rovnač pole, optimalizovaný pro Megrez 90, protože "klasický" WO 0.8x APO reduktor / rovnač nevykazuje příliš výrazné zlepšení zklenutí pole.

Megrez 80II ED s podobnou ohniskovou vzdáleností a menším průměrem poskytuje trochu lepší okraje obrazu a dobře korigované pole je širší. Navíc WO 0.8x APO reduktor / rovnač pole dává s tímto dalekohledem ještě lepší výsledky.



Zpět na hlavní stránku fotografických experimentů


M.P. 2007