Program MCU pro řízení dlouhých expozic CCTV kamery

Přiklad programu MCU AT89C2051 k řízení dlouhých expozic upravené kamery je určen pro uvedené zapojení ovládacího přepínače, propojovacího konektoru řídící desky a tří LED. Délka expozice je určena nastavením přepínače.

K dispozici jsou soubory v HEX formátu k programování mikrokontroléru i zdrojový kód pro assembler - je tedy možné program upravovat pro jiné uspořádání ovládacích prvků, jiné zapojení vývodů, odlišné doby expozice apod. Ke stažení jsou dvě varianty :

Verze pro desetipolohový BCD přepínač nastavuje podle polohy přepínače časovou automatiku kamery ( 1/100000 až 1/50 sekundy ), expozici 1/50 sekundy ( blokovaná závěrka, kontinuální video s 50 půlsnímky za sekundu ) a dlouhé expozice 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30 a 60 sekund.

Verze pro šestnáctipolohový HEX přepínač nastavuje automatiku, 1/50 sekundy a dlouhé expozice 1/12, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 20, 30, 40, 60 a 90 sekund.

Při otáčení přepínače kamera pracuje s pevnou expozicí 1/50 sekundy a LED blikají podle nastaveného času. 1.5 sekundy po zastavení přepínače kamera zahájí zvolenou expozici a opakuje ji až do další změny polohy přepínače. Během dlouhých expozic bliká červená LED, žlutá LED svítí v průběhu akumulace náboje CCD a zhasíná v pauze mezi expozicemi, kdy je akumulovaný snímek ve výstupu kamery. Nastavitelné časy a sekvence blikání LED při otáčení přepínačem je možné měnit v tabulce na řádku 120 zdrojového kódu. Čas se nastavuje v počtu půlsnímků ( 1/50 sekundy ) a tento počet musí být sudý.

Při začátku dlouhé expozice program vyřadí elektronickou závěrku, vypne kladné napájení ( VH ) vertikálního rozkladu a sníží napájení CCD. Na konci dlouhé expozice je sekvence řízena tak, aby pruhy ve výstupu, způsobené spínáním napájení, minimálně ovlivňovaly obvody řízení zisku na vstupu digitizéru počítače. Cílem je potlačit maxima ( bílé pásy ) v signálu. Přitom po zapnutí napájení VH se na výstupu objeví bílý pruh, následovaný černým pruhem. Při obnovení plného napájení CCD se objeví ostrý bílý proužek, za ním tmavý pruh a bílý pruh, postupně přecházející do "normálního" ( tmavého ) výstupu, jak se napájení vnitřního zesilovače CCD stabilizuje. Celý přechodový jev zabírá zhruba 100 horizontálních řádek půlsnímku.

Program spíná obě napájecí napětí na začátku posledního ( černého ) půlsnímku dlouhé expozice, aby při výstupu akumulovaného snímku již byla napětí stabilní. Napájení CCD je obnoveno během synchronizačního impulsu mezi půlsnímky, takže ostrá špička ve výstupu je skryta zatemňovacím impulsem. Na konci synchronizačního impulsu je obnoveno napájení VH, takže bílý pruh je také skryt mezi půlsnímky a následující tmavý pruh je využit k částečnému překrytí světlejšího pásu, způsobeného náběhem zesilovače CCD.

Poslední prázdný půlsnímek před výstupem dlouhé expozice je tedy dostatečne tmavý, aby automatické nastavení zisku vstupního zesilovače grabovací karty počítače zůstalo na maximu. To vyhovuje pro snímky noční oblohy, kde převládá tmavá plocha. Pokud je výstup dlouhé expozice příliš světlý ( přeexponovaný ), většina karet nastaví pro druhý půlsnímek menší zesílení a výsledkem jsou viditelné prokládané linky dvou půlsnímků s různým jasem a kontrastem.


Odkazy :


M.P. 2004