California
Mlhovina NGC1499 California ( Per )

Fotografováno ve špatných podmínkách, další expozice nebyly zařazeny do zpracování. Kliknutím na náhled dostanete větší obrázek ( 300kB )Další fotografie zrcadlovkou Canon EOS 20D

Zpět na hlavní stránku fotografických experimentů

M.P. 2006