M4
Kulová hvězdokupa M4 ( Sco ) s okolím

Pole nízko nad obzorem bylo fotografováno ve špatných podmínkách přes zákal. Vlevo dole je menší kulová hvězdokupa NGC 6144, jasná hvězda vlevo nahoře je Sigma Štíra. Zajímavý je paprsek, vycházející z dolního okraje snímku a kolmý na tento okraj. Pochází od jasné hvězdy Antares ( Alfa Štíra ), která je těsně mimo záběr a její světlo se patrně rozptyluje na šachtě fotoaparátu nebo okraji senzoru. Kliknutím na náhled dostanete větší obrázek ( 191kB )

Zvětšený výřez hvězdokupy M4 :
M4


Další fotografie zrcadlovkou Canon EOS 20D

Zpět na hlavní stránku fotografických experimentů

M.P. 2007